Op deze pagina houden we u op de hoogte van aanpassingen in ons beleid als gevolg van de coronacrisis.

Per 15 juli zijn inkomensdocumenten weer 3 maanden geldig
Vanwege de coronacrisis waren inkomensdocumenten tijdelijk maar 2 maanden geldig. Deze maatregel is niet meer nodig.  De werkgeversverklaring, de salarisstrook én het bewijs van bijschrijving salaris zijn weer 3 maanden geldig.

De inkomensverklaring voor ondernemers is weer 6 maanden geldig
De inkomensverklaring is alleen nodig bij NHG-aanvragen. Niet-NHG aanvragen beoordeelt onze eigen ondernemersdesk zelf.

De vragenlijst voor ondernemers blijven wij gebruiken
Zowel voor NHG aanvragen als niet-NHG aanvragen blijft de vragenlijst voor ondernemers nodig. U vindt de vragenlijst hier.

Veelgestelde vragen over digitaal adviseren
 • Moet mijn klant het renteaanbod tekenen?

  Ja, maar lukt dat nu even niet? Dan mag u het document uploaden zonder handtekening. Schrijft u op het renteaanbod dan wel duidelijk dat:

  • u het renteaanbod met de klant heeft besproken
  • de klant akkoord gaat met het renteaanbod
 • Kan mijn klant de offerte digitaal ondertekenen?

  Ja, dat kan. Deze optie heeft uw klant altijd al bij ons. Natuurlijk verandert corona daar niets aan.

 • Mag identificatie en verificatie van mijn klant ook digitaal?

  Ja, als er alleen via een videogesprek contact is tussen u en de klant. Volgt u dan alstublieft deze procedure:

  • U ontvangt een kopie van het identiteitsbewijs.
  • U controleert, tijdens het digitale contact, of deze hetzelfde is als het origineel.
  • U noteert op de kopie van het identiteitsbewijs:
   • dat de verificatie gebeurde tijdens digitaal contact
   • de kopie is gelijk aan het getoonde origineel
   • de naam van de persoon die de controle heeft gedaan
   • de datum waarop de identificatie is gedaan
   • de handtekening van de persoon die de identiteit controleerde.
 • Wat kan mijn klant doen als hij niet naar de notaris kan/mag?

  Fysiek aanwezig zijn bij het passeren van de hypotheekakte is niet altijd noodzakelijk. Op de website van de koninklijke notariële beroepsorganisatie vindt u hierover algemene informatie: https://www.knb.nl/actueel/coronavirus. Vraag de notaris waar uw klant gaat passeren naar de mogelijkheden die hij/zij biedt.

 • Wat kan ik doen als mijn klant niet op tijd kan tekenen of passeren?

  Neem contact met ons op, dan bespreken we gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn.

Veelgestelde vragen over acceptatie
 • Moeten ondernemers extra informatie aanleveren?

  Ja. De coronacrisis heeft effect op veel ondernemingen. Wij vragen ondernemers extra informatie aan te leveren om vast te stellen of het inkomen voldoende bestendig is en blijft. Wij willen hiermee voorkomen dat ondernemers door de crisis betalingsproblemen krijgen. Daarom moeten zij een extra vragenlijst invullen. 

 • Hoe gaan wij om met de jaarcijfers 2020 van een ondernemer?

  Ook in deze tijden van crisis blijven wij hypotheken verstrekken aan zelfstandigen en ondernemers. Maar dan wel zo verantwoord mogelijk. Wij willen voorkomen dat ondernemers betalingsproblemen krijgen. Daarom vragen we extra informatie zodat de acceptanten van onze ondernemersdesk kunnen vaststellen of het inkomen voldoende bestendig is en het verstrekken van een hypotheek verantwoord is.

  Vanaf 1 mei zijn jaarcijfers 2020 noodzakelijk

  Aangezien 2020 ook in economisch opzicht een bijzonder karakter heeft, willen onze acceptanten bij de beoordeling van een aanvraag vanaf 1 mei de jaarcijfers zien. 

  Hoe gaan we om met grote veranderingen in de jaarcijfers?

  De interpretatie van jaarcijfers van zelfstandigen en ondernemers is altijd maatwerk. Dat geldt misschien nog wel extra voor de jaarcijfers over het coronajaar 2020. Veel ondernemers hadden door de lockdowns in 2020 een afwijkend inkomen. In sommige branches kelderde de omzet. In andere branches ging het juist uitzonderlijk goed. Die uitschieters kunnen impact hebben op de leencapaciteit.

  We wijken in sommige gevallen af van ons uitgangspunt dat het toetsinkomen niet hoger is dan het inkomen in het laatste kalenderjaar (2020). De acceptanten van onze ondernemersdesk gaan hier op de volgende manier mee om:

  • Sterke winstdaling van meer dan 50%? We rekenen met het laatste jaar
   Heeft u een klant waarvan het ondernemersinkomen in 2020 met 50% of meer gedaald is? Dan houden we vast aan het uitgangspunt dat het toetsinkomen niet hoger is dan het inkomen in het laatste kalenderjaar.
  • Winstdaling van minder van dan 50%? Geef een toelichting of dit eenmalig was
   Bij een daling van het ondernemersinkomen met minder dan 50% is het aan u, uw klant en zijn boekhouder om toe te lichten dat de winstdaling eenmalig was. Is het aannemelijk dat het inkomen in 2021 minstens gelijk zal zijn aan dat van 2019? Dan laten we het uitgangspunt om het inkomen van het laatste kalenderjaar aan te houden los.
  • Winststijging: verwacht u dat dit eenmalig was of structureel? 
   In sommige branches, bijvoorbeeld de bouw, ging het veel ondernemers juist voor de wind in 2020. Maar ook een winststijging kan het gevolg zijn van coronamaatregelen. Bij een sterke stijging van de winst (40% of meer) letten de acceptanten van onze ondernemersdesk extra op: is de stijging incidenteel als gevolg van corona-ontwikkelingen? Of gaat het om een gestage, structurele stijging? Om die vraag te kunnen beantwoorden vragen we om een verklaring van de boekhouder of van de ondernemer over de oorzaak van de winststijging en de verwachting voor 2021.  

  Formulier extra informatie bij toetsing inkomen ondernemers Vul bij een aanvraag voor een zelfstandige of ondernemer altijd dit formulier in. Wij stellen dezelfde vragen als NHG doet bij de inkomensverklaring ondernemer.

 • Hoe gaat Tellius jullie om met klanten die werktijdverkorting hebben?

  Wij volgen ons acceptatiekader. Wij nemen werktijdverkorting mee als standaard inkomen.