Staan er fouten op de site?

Wij hebben de informatie op deze site met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Ook mogen wij de informatie op deze site altijd veranderen. Jouw en onze rechten en verplichtingen staan in de polisvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan op deze website? Dan gelden de polisvoorwaarden.

Doet de site het niet (goed)?

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze site goed werkt. Ons doel is dat al onze bezoekers de informatie goed kunnen zien. Doet de site het niet (goed)? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Bijvoorbeeld als er een storing is. Of als internet het om een andere reden niet goed doet.

Wat als je ons een e-mail stuurt?

Krijgen wij de e-mail niet op tijd? Of verwerken wij deze niet op tijd? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor andere berichten die je ons elektronisch stuurt.

Verwijzen wij naar andere sites?

Verwijzen wij op onze site of ergens anders naar andere sites? Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Heeft u verlies door koersverschillen?

En komt dat door ideeën die je van ons kreeg? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Wil je informatie van deze site kopiëren, downloaden of verspreiden?

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij ons. Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De informatie op deze site mag wel worden gekopieerd en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.