Vertrouwen is belangrijk voor ons. Natuurlijk is er altijd een kans dat klanten of medewerkers misbruik maken van ons vertrouwen en fraude plegen. Wij werken er hard aan om fraude te voorkomen en verminderen.

Iemand pleegt fraude als hij bewust geen of verkeerde informatie aan ons geeft om er zelf (of een ander) beter van te (laten) worden.

Voorbeelden van fraude zijn:

  • het opgeven van een valse naam of fout adres
  • liegen over inkomen en/of werk
  • het niet opgeven van juiste en volledige gegevens die wij nodig hebben om de aanvraag voor een hypotheek te beoordelen
  • verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een levensverzekering
  • bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere verzekeraars of banken

Fraude voorkomen doen wij zo

Wij screenen onze medewerkers. De medewerkers die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van fraude krijgen daarvoor de benodigde opleiding en training. Onze processen zijn ingericht om fraude in vroeg stadium te ontdekken. Wij willen hier mee voorkomen dat kwaadwillende mensen klant worden bij ons.

Wij starten een onderzoek als wij denken dat iemand fraude pleegt

Natuurlijk volgens de regels. Bijvoorbeeld het ‘recht van hoor en wederhoor’. Iemand krijgt altijd de kans om uit te leggen hoe het zit. 

Is er sprake van fraude? Dan kunnen wij maatregelen nemen, zoals:

  • uitgekeerd geld terug laten betalen
  • extra gemaakte kosten in rekening brengen
  • de hypotheek opzeggen
  • de fraude melden bij speciale registers zoals die van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH). Hiermee waarschuwen we andere geldverstrekkers
  • aangifte doen bij de politie