Na het afsluiten van een hypotheek ga je rente betalen. Deze rente wordt de hypotheekrente genoemd. Op deze pagina vind je de actuele rente voor verscheidene rentevastperiodes.

Rentetarieven Toekomstvast Hypotheek

In de onderstaande tabel zie je de actuele rentetarieven die wij aanbieden. In de tabel staat per rentevastperiode welke hypotheekrente jij betaalt voor welke risicoklasse. De risicoklasse is op basis van de marktwaarde van jouw huis. Naast de hypotheekrente zie je ook een kolom met het jaarlijks kostenpercentage (JKP).

Archief rentelijsten

Je vindt onze oude rentelijsten op deze pagina.

  NHG t/m 60% Marktwaarde t/m 85% Marktwaarde Meer dan 85% Marktwaarde
  Rente JKP Rente JKP Rente JKP Rente JKP
1 jaar 1.12% 1.39% 1.23% 1.5% 1.42% 1.7% 2.04% 2.32%
5 jaar 1.22% 1.49% 1.33% 1.6% 1.56% 1.84% 2.1% 2.38%
10 jaar 1.35% 1.63% 1.43% 1.71% 1.71% 1.99% 2.2% 2.49%
15 jaar 1.62% 1.9% 1.7% 1.98% 2.03% 2.31% 2.45% 2.74%
20 jaar 1.71% 1.99% 1.76% 2.04% 2.1% 2.38% 2.54% 2.83%
25 jaar 2.09% 2.37% 2.15% 2.44% 2.47% 2.76% 2.92% 3.22%
30 jaar 2.09% 2.37% 2.15% 2.44% 2.47% 2.76% 2.92% 3.22%

Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 2-10-2019

De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 2.11%


In de bovenstaande tabel zie je naast de hypotheekrente (ook bekend als de nominale rente) het jaarlijks kostenpercentage. Het jaarlijks kostenpercentage wordt ook wel de effectieve rente genoemd. Het jaarlijks kostenpercentage geeft aan wat je jaarlijks aan rente en kosten betaalt voor de lening (in een percentage). Het jaarlijks kostenpercentage is altijd hoger dan de nominale rente. Bij het jaarlijks kostenpercentage houden we er rekening mee dat je per maand rente betaalt.

Een voorbeeld van een jaarlijks kostenpercentage:

Tellius_JKP2016.png?hash=b7a989c56395d09fIn dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een annuïteiten hypotheek: je betaalt elke maand een vast bedrag. De samenstelling van dit bedrag wijzigt per maand. In het begin los je weinig af en betaal je veel rente. Later los je juist veel af en betaal je minder rente. Het bedrag voor rente en aflossing in de tabel geldt voor de eerste maand. De bedragen in dit rekenvoorbeeld zijn afgerond.

Voor dit rekenvoorbeeld zijn de kosten in onderstaande tabel meegenomen voor het berekenen van het jaarlijks kostenpercentage. Dit zijn (mogelijke) kosten die u moet maken voor het afsluiten van uw hypotheek. Daarbij zijn wij uitgegaan van gemiddelde kosten bij een woning van EUR 200.000,-.

Tellius_JKPkosten2016.png?hash=d0d0fe126e81e689Let op: bovenstaand overzicht met de (mogelijke) kosten dient alleen als voorbeeld. Er kunnen bijvoorbeeld ook andere kosten bijkomen die gemaakt moeten worden. Wijken de te maken kosten of de hoofdsom in uw geval af van bovenstaand overzicht? Dan verandert ook het jaarlijks kostenpercentage.

Rentevastperiode

Drie maanden voordat de rentevastperiode afloopt ontvang je een voorstel voor een nieuwe rentevastperiode. Dit renteherzieningsvoorstel gaat uit van de dan geldende rentetarieven.

Bij Tellius Hypotheken kun je kiezen uit 7 verschillende rentevastperiodes: 1, 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar. Wanneer je voor een lange rentevastperiode kiest, dan kies je voor de zekerheid van een vast rentepercentage voor een langere periode. Het nadeel is dat je vaak een hogere rente betaalt dan voor een kortere periode. Daarnaast profiteer je niet van rentedalingen die in jouw rentevastperiode plaatsvinden. Wanneer je kiest voor een korte rentevastperiode, dan heb je vaak een lagere rente dan met een lange rentevastperiode. Het nadeel is dat wanneer de rente stijgt, je over een paar jaar met hogere maandlasten zit wanneer jouw huidige rentevastperiode is afgelopen. Als je nog vragen hebt over wat in jouw situatie het beste is, neem dan contact op met jouw adviseur.