Hieronder vindt u het complete overzicht van de persoonsgegevens die we gebruiken en met welk doel we dat doen. We verwerken persoonsgegevens om:

 • hypotheekaanvragen te beoordelen en te accepteren;
 • overeenkomsten met hypotheekgevers aan te gaan en uit te voeren;
 • uw behoeften en voorkeuren in kaart te kunnen brengen;
 • u goed op de hoogte te kunnen houden over ontwikkelingen met betrekking tot uw hypotheek en het daar aan gekoppelde onderpand, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid, wettelijke ontwikkelingen en zorgplicht;
 • aflossingen, rente en andere hypotheekgerelateerde betalingen te berekenen, vast te leggen en te innen;
 • debiteurenbeheer en bijzonder beheer te kunnen uitvoeren;
 • een persoonlijk onderzoek te kunnen doen in het kader van wettelijke verplichtingen;
 • de contactmomenten met onze hypotheekgevers te registreren;
 • een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken en om een schatting van onze risico’s te kunnen maken;
 • betalingen te verwerken;
 • ervoor zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft door te voorkomen dat we zaken doen met misdadigers en terroristen;
 • strafbaar gedrag tegen financiële instellingen te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. Dit kan door een melding te doen in een waarschuwingssysteem als er sprake is van fraude. Dit geldt ook voor strafbaar gedrag tegen de groep van bedrijven van Achmea B.V.;
 • instellingen te waarschuwen als er iets niet klopt. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan een toezichthouder;
 • ons aan de wet te kunnen houden;
 • wetenschappelijk, statistisch en marktonderzoek te kunnen doen;
 • research te kunnen doen (bijvoorbeeld trends rond vastgoed, mogelijke investeringsopties);
 • benchmarkonderzoeken te kunnen uitvoeren;
 • u informatie te geven over producten die goed bij u passen;
 • de bedrijfsvoering te ondersteunen en in het kader van business continuity management;
 • contacten met potentiële investeerders te onderhouden en voor andere marketingdoeleinden;
 • managementinformatie samen te stellen, producten en diensten te ontwikkelen en strategie en beleid te bepalen;
 • geschillen te behandelen, (accountants)controle te doen uitvoeren en te voldoen aan wettelijke (fiscale) binnen- en buitenlandse verplichtingen;
 • in het kader van onze bedrijfsvoering financiële transacties te berekenen, vast te leggen en uit te voeren;
 • de verkoop van producten en diensten te berekenen, vast te leggen en uit te voeren, waaronder het in handen van derden stellen van vorderingen en andere activiteiten van intern beheer;
 • taxaties uit te laten voeren;
 • crediteuren- en debiteurencontrole uit te voeren voor orderverwerking en verkoopondersteuning;
 • relaties te onderhouden met hypotheekadviseurs, taxateurs, makelaars, leveranciers van kantoorartikelen en andere zakelijke partijen die nodig zijn om te kunnen functioneren als onderneming.
   

  Laatst gewijzigd: 3 oktober 2023