Welke waardebepalingen staan wij toe?

Tot 80%: in veel gevallen is een WOZ-beschikking toegestaan

Bij bestaande woningen en een lening van niet meer dan 80% van de woningwaarde is een WOZ-beschikking voldoende.

Gevalideerd taxatierapport

Per 1 oktober 2021 werken we met het nieuwe model Taxatierapport woonruimte 2021. Taxatierapporten volgens het oude model (2018) kunt u bij ons tot 6 maanden na taxatiedatum gebruiken.

Wijzingen bestaande hypotheek: WOZ-beschikking toegestaan

Voor wijzigingen aan een bestaande hypotheek, het wijzigen van de tariefklasse of ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zonder verhoging is een WOZ-beschikking toegestaan. Ook staan wij een gevalideerd taxatierapport toe dat niet ouder is dan 6 maanden.

Bekijk alle voorwaarden in onze acceptatiegids.