Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen en een begrippenlijst waarin begrippen uit onze voorlichting worden toegelicht.

Ook als je klachten hebt kun je hier terecht.

Veelgestelde vragen

  • Waarom stopt Tellius Hypotheken voorlopig?

   De funding van de hypotheken wordt verstrekt door de verzekeraar Achmea. Achmea heeft besloten om geen Tellius hypotheken meer te verkopen aan nieuwe klanten nu de beleggingsdoelstellingen voor Tellius voorlopig zijn gerealiseerd.

  • Wanneer stopt Tellius Hypotheken met het verstrekken van leningen aan nieuwe klanten?

   Per 01-11-2016.

  • Kan ik nog wel gebruik maken van de verhuisregeling?

   Ja, u kunt uw bestaande hypotheek meenemen naar een nieuwe hypotheek.

  • Kan ik mijn hypotheek nog verhogen?

   Ja, dat kan. Natuurlijk wel onder voorbehoud van acceptatie.

  • Kan ik mijn hypotheek in de toekomst nog omzetten?

   Ja, dat kan. Op elk gewenst moment kunt u kiezen voor een andere vorm of een andere rente. Let op: soms zijn hier wel kosten aan verbonden.

  • Kan ik nu boetevrij naar een andere geldverstrekker?

   Nee. De algemene voorwaarden veranderen niet.

  • Blijven de Algemene Voorwaarden ongewijzigd?

   Ja.

  • Stopt Tellius Hypotheken definitief?

   Nee, wij stoppen voorlopig met het verstrekken van hypotheken aan nieuwe klanten. In de toekomst is dat misschien wel weer mogelijk.

  • Wat betekent dat voor mijn rente?

   Ook in de toekomst kunt u rekenen op een redelijk renteaanbod van Tellius Hypotheken.

  • Hoe log ik in op Mijn Tellius?

   U heeft een welkomstbrief van ons ontvangen. Daarin leest u de mogelijkheid om in te loggen op Mijn Tellius.

   Met de activatiecode, in die brief, kunt u inloggen en uw eigen gegevens bekijken op mijntellius.nl 

  • Ik wil een activatiecode voor Mijn Tellius aanvragen

   U kunt zelf een activatiecode opvragen via mijntellius.nl/Registreren. U ontvang van ons een brief met uw activatiecode.

  • Ik ben de activatiecode voor Mijn Tellius kwijt

   Heeft u een brief van ons ontvangen met de activatie code, maar bent u deze kwijt? 

   Geen punt. U kunt per e-mail een nieuwe activatiecode aanvragen: hypotheken@tellius.nl

  • Wat is het bankrekeningnummer van Tellius?

   Let op: wij gebruiken vanaf 23 november 2020 een nieuw bankrekeningnummer.

   Dat is bankrekening NL04 RABO 0324 1429 43 ten name van Stichting Tellius Hypothekenfonds. 

  • Hoe vraag ik een aflosnota op?

   Wilt u uw hypotheek geheel aflossen? Dan vraagt u bij ons een aflosnota op. Dat doet u per e-mail via whb@tellius.nl. U krijgt van ons een voorstel opgestuurd. Houd u rekening met een langere wachttijd i.v.m. grote drukte.

  • Hoe vraag ik een berekening aan voor rente afkoop?

   Wilt u uw rente aanpassen voordat de rentevastperiode eindigt? Dan vraagt u ons om een berekening voor rente afkoop. Dat doet u per e-mail via whb@tellius.nl. U krijgt van ons een voorstel
   opgestuurd. Houdt u rekening met een langere wachttijd i.v.m. grote drukte. 

  • Hoe kan ik een nota declareren voor mijn bouwdepot?

   Bent u aan het verbouwen en heeft u een bouwdepot? U kunt uw nota's en betaalbewijzen gemakkelijk toesturen via uw eigen omgeving: Mijn Tellius

   Wij betalen de kosten binnen 1 week nadat wij de nota hebben ontvangen.

  • Waarom moet ik voor sommige vraagstukken naar mijn hypotheekadviseur en is het niet mogelijk om dit rechtstreeks met Tellius Hypotheken te regelen?

   Sommige vraagstukken hebben invloed op uw financiële situatie. Dan is er goed advies benodigd. Raadpleeg daarom een hypotheekadviseur om u goed te laten adviseren.

  • ​Kan ik de hypotheekrente van de belasting aftrekken?​

   Dat weten wij helaas niet. Dat kan voor iedereen anders zijn. Neem daarom contact op met uw hypotheek- of belastingadviseur. Hij kan u hier meer over vertellen.  


  • Kan ik rentemiddeling aanvragen?

   Nee, rentemiddeling is niet mogelijk.

  • Mijn rentevastperiode is nog niet gestopt, kan ik toch mijn rente wijzigen?

   Ja. Maar misschien moet u dan een boete betalen. Wilt u weten wat de boete is? Mail ons: whb@tellius.nl. Wij maken voor u een berekening van de mogelijke boete en een nieuw voorstel van de op dat moment geldende rentepercentages. Deze ontvangt u per post.

  • Mijn rentevastperiode loopt binnenkort af, wat moet ik doen?

   U hoeft nog niets te doen. Wij sturen u 3 maanden voordat uw rentevastperiode afloopt een nieuw voorstel. Uw keuze geeft u uiterlijk 14 dagen vóór de einddatum aan ons door.

   U betaalt maandelijks achteraf. Het nieuw gekozen maandbedrag zal dus 1 maand ná de nieuwe ingangsdatum van uw rekening gehaald worden.

  • Kan ik tussentijds extra aflossen op mijn hypotheek?

   Ja, je kunt tussentijds extra aflossen op de hypotheek.

   Het formulier waarmee u de extra aflossing doorgeeft vind je hier. Het ingevulde formulier mailt u naar whb@tellius.nl.

   Houdt u er rekening mee dat u 10% van het totale leenbedrag per kalenderjaar boetevrij extra mag aflossen. Wilt u meer aflossen? Er kan een boete verschuldigd zijn.


   Heeft u een hypotheek in een hogere tariefklasse? Misschien kan dan door een extra aflossing de risico-opslag omlaag. Hoe het precies zit en wat u kunt doen, leest u op deze pagina.

  • Ik ben een nieuwe klant, waarom is er meer afgeschreven dan het maandbedrag?

   U bent pas bij de notaris geweest voor het passeren van de hypotheekakte. Dan moet u er rekening mee houden dat er eerst een hele maand voorbijgaat voordat wij voor de 1e keer uw hypotheeklasten afschrijven.

   Voorbeeld: is uw hypotheek op 15 oktober gepasseerd? Dan incasseren we uw hypotheeklasten pas begin december. U betaalt dan de rente en aflossing over de afgelopen maand plus de dagen van de maand waarin u bij de notaris bent geweest.

  • Wanneer wordt mijn hypotheek termijn geïncasseerd?

   De hypotheek wordt altijd de 1e werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven. 

   U betaalt rente en aflossing altijd maandelijks achteraf.

  • Kan ik de risico-opslag van mijn hypotheek verlagen?

   Soms wel. 

   Is jouw woning meer waard geworden of heb je (extra) afgelost op de hypotheek? Dan kan de risico-opslag, en dus jouw rente, mogelijk omlaag. 

   Heb je een hypotheek met NHG of een hypotheek in de tariefklasse tot en met 60% marktwaarde? Dan heb je al het laagste tarief.

   Hoe het precies zit en wat je kunt doen, lees je hier.

  • Moet ik altijd een taxatierapport op laten maken bij het sluiten van een hypotheek?

   Nee, in twee situaties hoeft u geen taxatierapport van uw woning op te laten maken:

   1. U koopt een nieuwbouwhuis dat wordt gebouwd door een aannemer; en
   2. U koopt of bezit een eigen woning en sluit een hypotheek die niet hoger is dan 80% van de WOZ-waarde
  • Ik heb een contract voor bepaalde tijd met mijn werkgever, is het dan ook mogelijk om een hypotheek bij Tellius Hypotheken af te sluiten?

   Wanneer uw werkgever een intentieverklaring ondertekent waarin hij aangeeft dat het tijdelijke contract wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan houden wij met dit tijdelijke inkomen rekening bij de beoordeling van uw aanvraag.

  • Kan ik bij een hypotheek van Tellius een "hogere inschrijving" krijgen?

   Ja, u kunt bij het verstrekken van uw hypotheek een extra hypotheekbedrag in het kadaster laten inschrijven bovenop het bedrag wat u leent. Als u later uw hypotheekbedrag bij ons verhoogt en deze verhoging valt binnen dit extra inschrijvingsbedrag, dan hoeft u niet opnieuw naar de notaris. Voor de extra inschrijving betaalt u wel notariskosten.

  • Kan ik een 2e hypotheek vrij besteden?

   Indien de onderhoudstoestand van uw huis goed is, dan mag u uw tweede hypotheek vrij besteden. Voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente doet het bestedingsdoel er wel toe.

  • Heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig voor een hypotheek bij Tellius?

   Nee.

   Het is wel verstandig om vooraf na te denken over wat er gebeurt met de hypotheek als u komt te overlijden. Of bij het overlijden van uw partner. Laat u daarom goed adviseren over de betaalbaarheid van de hypotheek na overlijden. Zo voorkomt u dat u of uw nabestaanden voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u ervoor zorgen dat (een deel van) de hypotheek wordt afgelost. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals een nabestaandenpensioen. Uw adviseur kan u hier het beste over informeren.


Begrippenlijst

 • Belastbaar inkomen

  Het saldo van uw inkomen minus uw aftrekposten vormt uw belastbaar inkomen. Hierover moet u inkomstenbelasting betalen.

 • Boeterente

  Bedrag dat in rekening wordt gebracht bij aflossen boven het boetevrije bedrag. De hoogte van de boete is o.a. afhankelijk van het verschil tussen de hypotheekrente die u betaalt en het rentetarief voor een nieuwe, soortgelijke hypotheek.

 • Hoofdelijk aansprakelijke

  Diegene die persoonlijk voor de gehele schuld kan worden aangesproken.

 • Hypothecaire inschrijving

  Vermelding in het hypotheekregister van het Kadaster door wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is gevestigd. Het register is openbaar. Na aflossing van de geldlening kan het hypotheekrecht weer worden geschrapt.

 • Hypotheekakte

  Het officiële contract tussen schuldeiser en schuldenaar. De hypotheekakte wordt door beide partijen bij de notaris ondertekend. De geldverstrekker zal in het algemeen via een volmacht tekenen.

 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  Garantie voor de geldgever. Door deze garantie is de rente van een hypotheek met NHG lager dan die van een vergelijkbare hypotheek zonder garantie. Voor het verkrijgen van NHG gelden normen met betrekking tot o.a. het inkomen en de waarde van de woning. Eenmalig moet 1,00% borgtochtprovisie worden betaald.

 • Netto maandlasten

  Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan hypotheeklast minus de terug te ontvangen belasting.

 • Nominale rente

  Het rentepercentage dat door de geldverstrekker in de hypotheekofferte wordt gehanteerd.

 • Overbruggingskrediet

  Lening om de periode te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Bij het meenemen van de hypotheek loopt de oude hypotheek vaak tijdelijk naast de nieuwe door, totdat het oude huis verkocht is.

 • Overwaarde

  Lening om de periode te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Bij het meenemen van de hypotheek loopt de oude hypotheek vaak tijdelijk naast de nieuwe door, totdat het oude huis verkocht is.

 • Passeren

  De formele handeling waarbij een transportakte of een hypotheekakte bij de notaris door alle partijen wordt ondertekend. Bij het passeren van een hypotheekakte tekent de geldverstrekker per volmacht.


 • Rentevastperiode

  Periode waarin het te betalen hypotheekrentepercentage niet kan worden aangepast.

Ben je niet tevreden? Dan zien wij dat als een klacht

Wij doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het toch voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening, neem dan eerst contact op met jouw adviseur. De adviseur kan je goed begeleiden omdat hij/zij jouw persoonlijke situatie kent.

Je kunt een klacht indienen door het klachtenformulier onderaan deze pagina in te vullen.

Wij nemen je klacht in behandeling

Binnen 5 werkdagen krijg je een reactie van ons. Hebben wij meer tijd nodig om jouw klacht te onderzoeken? Dan laten wij dat uiteraard aan je weten.

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, dan kun je de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). De KIFID bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. Wil je hier gebruik van maken? Dien je klacht dan binnen 3 maanden na dagtekening van onze reactie in bij:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
telefoonnummer: 070 - 333 8999
www.kifid.nl

Tevens heb je de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

Heb je een klacht?

Aanhef *

Na het versturen van je bericht, ontvang je een bevestiging via de e-mail.